Information till kommunerna

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län samfinansieras av Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

För närvarande är följande kommuner med i samägande av Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Varför behövs PKC och ökad kunskap om palliativ vård?

Personal som arbetar inom kommunens vård och omsorg möter ofta personer i hög ålder, och med allvarliga kroniska sjukdomar. Medarbetarna har stor kompetens att sköta personer med kronisk sjukdom, men kan ändå känna sig obekväma när den kroniska sjukdomen övergår i en palliativ fas och döden är förväntad inom en överskådlig tid. Hur gör man då, hur pratar man med personen och deras närstående? Hur ser behoven ut?

Palliativ vård fokuserar på lindring av smärta och andra besvärande symtom, men också på olika former av stöd för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Kunskap om palliativ vård bidrar också till ett tydligt fokus på teamarbete vilket är viktigt för en god vård men också för en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Vad får man tillgång till när man är samfinansiär av PKC?

 • Återkommande utbildningar
  Kostnadsfri tillgång till digitala och fysiska utbildningar som återkommer en eller flera gånger per år. Dessa ska ses som grundutbildningar som alla kan ta del av, till exempel Introduktion i palliativ vård, Undersköterskans roll i palliativ vård, Symtomkontroll i palliativ vård, Sårvård m.m.
  För planerade utbildningar se Aktuella utbildningar

 • Hemsida full med kunskap
  Ett stort utbud av webbutbildningar, videoföreläsningar, vetenskapliga referat samt vårt nyhetsbrev.
  Se exempelvis 8 st filmer om Omvårdnad vid olika typer av symtom.

 • Utbildning av Palliativa ombud (3-dagarsutbildning)
  Utbildningen sker på plats i kommunen. Målgruppen är en blandning av olika yrkesgrupper. Viktigt med chefsmöte innan utbildningen.
  Läs mer på Utbildning av palliativa ombud i kommunen

 • Palliativa ombudsdagen varje vår
  En nätverks- och kunskapsdag för palliativa ombud utbildade av PKC. Anordnas fysiskt på plats centralt i Stockholm eller digitalt.

 • Fortbildning av de Palliativa ombuden
  Särskilt framtagna fördjupningsutbildningar som genomförs digitalt. Följande ämnesområden är planerade: Smärta, start hösten 2021; de existentiella frågorna, start våren 2022.

 • Utbildning av reflektionsledare
  Närmaste chef anmäler medarbetare för att under en fysisk utbildningsdag utbildas till att vara reflektionsledare på sin egen arbetsplats. Start hösten 2021.

 • Endagsutbildning om palliativ vård för personal inom LSS Utbildningsdagen kallar vi Trygg när döden närmar sig och genomförs i samarbete med Forum Carpe.

 • Endagsutbildning för personal inom LSS i samarbete med Forum Carpe

 • Palliativt förhållningssätt, symtomkontroll och nutrition i palliativ omvårdnad.
  En digital utbildningsdag för HSL-personal på vård- och omsorgsboenden. Vi önskar deltagande från flera yrkesgrupper i ett team.
 • Webbutbildning för personal inom hemtjänst i palliativ vård i det ordinära boendet
  Efter kontakt med PKC och en gemensam planering och uppföljning ges tillgång till webbutbildningen. Start hösten 2021.

 • Stöd i samband med t.ex. lokala vårdutvecklingsprojekt och uppföljning av kvalitetsregister

För mer information se folder i marginalen.

Kontakt med PKC

Om du som representant för kommunen har frågor om vad det innebär att vara samfinansiär eller vill skriva avtal för samfinansiering kontakta oss då på pkc.slso@sll.se så tar verksamhetschef Fredrik Sandlund
kontakt med er. Det går också bra att mejla Fredrik direkt på fredrik.sandlund@sll.se

Palliativ stödlinje

Cancerrådgivningen finns till för såväl patienter och anhöriga som för dig som arbetar inom SÄBO, den kommunala hemtjänsten eller Primärvårdens basala hemsjukvård.

Cancerrådgivningen erbjuder rådgivning och samtalsstöd via telefon, e-post eller chatt. Tveka inte att kontakta dem om du behöver prata om svåra situationer i ditt arbete.

Telefonnummer: 08-12313800
E-post: cancerradgivningen@sll.se

Ladda ner informationsblad (PDF)

Senast ändrad 2021-09-21