Medarbetare

För kontakt hänvisar vi tillsvidare till e-post: pkc.slso@sll.se

Verksamhetschef

Fredrik Sandlund

Leg. sjuksköterska

Vetenskaplig ledare

Peter Strang

Överläkare
Professor

Samordnare/vårdutvecklingsledare

Zahra Ousi

Leg. sjuksköterska

Vårdutvecklingsledare

Ingeli Simmross

Leg. sjuksköterska
Diplomerad i palliativ vård

Kerstin Witalis

Leg. sjuksköterska

Lilian Fransson

Lilian Fransson

Leg. sjuksköterska

Cecilia Högberg

Cecilia Högberg

Leg. sjuksköterska

Kommunikatör

Yanan Li

Webb- och nyhetsbrevsansvarig

Andreas Larsson