Listen

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Datum - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Här är de utbildningar PKC i dagsläget har planerade för de kommande månaderna.

Listan kan filtreras utifrån olika parametrar, och uppdateras automatiskt: Teamet indikerar samtliga målgrupper. Alla nollställer valen.