Lindra smärta i palliativ vård

Webbutbildningen "Lindra smärta i palliativ vård" fokuserar på smärta och smärtlindring i palliativ vård.

Utbildningen vänder sig i första hand till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården, men kan även vara till nytta för fler professioner i teamet. Utbildningen kan också passa andra vårdformer där man vårdar patienter som är svårt sjuka och som har olika behov av lindrande vård med inriktning på smärta och smärtproblematik. Utbildningen innehåller nio kortfilmer som följs upp med ett interaktivt patientfall. När du svarat på alla frågor kan du skriva ut ett kursintyg.

OBS!

Utbildningen är upplagd på Region Stockholms lärplattform "Lärtorget", och är tillgänglig både med och utan inloggning. Om du loggar in sparas ditt resultat i din profil.