Palliativ vård och omsorg för äldre personer

"Palliativ vård och omsorg för äldre personer" är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

Utbildningen riktar sig i första hand till vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Programmet tar bl.a. upp det palliativa förhållningssättets grunder, symtomfrågor, olika aspekter på döendet och döden och hur man ger stöd. Utbildningen är skapad med tanke på att främja ett pedagogiskt interaktivt förhållningssätt där deltagaren aktivt är med och väljer och får svar.

I slutet på utbildningen ges möjlighet att skriva ut ett diplom.

OBS!

Utbildningen är upplagd på Region Stockholms lärplattform "Lärtorget", och är tillgänglig både med och utan inloggning. Om du loggar in sparas ditt resultat i din profil.