Smärta hos äldre

Webbutbildningen "Smärta hos äldre" vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk.

imagerkeq.png

Utbildningen ger dig bland annat förslag på konkreta smärtlindrande omvårdnadsåtgärder, tips på aktiviteter som avleder smärta hos äldre, och beskriver teamets roll i smärtbehandlingen. Programmet tar också upp smärta vid demens och förklarar översiktligt nyttan av vissa basala läkemedel.

Utbildningen vänder sig mot både till kommunens och landstingets verksamheter, och riktar sig framför allt till undersköterskor, men med tanke på det breda upplägget och vissa fördjupningsavsnitt är utbildningen också värdefull för sjuksköterskor och andra i teamet.

Webbutbildningen har tagits fram av PKC under ledning av professor Peter Strang, i samverkan med undersköterskor, sjuksköterskor och MAS:ar. Programmet har också testats i förväg av personal inom kommunens vård och omsorg.

OBS!

Om du är landstingsansluten (Stockholms läns landsting) kommer du snart kunna gå utbildningen på Lärtorgets slutna del; ditt godkännande på kursen registreras då i Lärtorgets system. Inloggning kräver eTjänstekort (SITHS) eller inloggningsuppgifter.

Angående Edge: Vissa versioner av webbläsaren Edge visar en del text på felaktigt sätt. Ser något tokigt ut, testa att öppna webbutbildningen i en annan webbläsare som exempelvis Chrome, Firefox eller Internet Explorer.